Стоки и услуги на изплащане

Уважаеми клиенти , ‘’ Ива – Плам ‘’ Ви предлага възможността да закупите стоки и услуги на кредит чрез :

                

Сумите се отпускат за покупка на стоки с цена от 100 лв до 10 000 лв. Необходимо е само да носите лична карта и да подадете исканата информация на нашите консултанти на място в магазинната мрежа на Ива – Плам.

Само в рамките на 20 минути получавате отговор и можете да получите желаната от вас стока или услуга .

От услугата могат да се възползват физически и юридически лица, пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи.

Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД

1. Изисквания:

 • За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. 

 • Необходимо е само да имат постоянни доходи.

2. Условия на кредита:

 • минимална стойност за финансиране 150 лв.

 • срок на погасяване – до 36 месеца;

 • със или без първоначална вноска;

 • на равни месечни вноски;

3 . Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

 • Данни от личната карта на Клиента.

 • Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;

 • Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

 • Копие от Удостоверение за регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията;

 • Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;

 • Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/. В пълномощното трябва изрично да е посочено „ Да послужи пред TBI Credit за сключване на договор за целево финансиране”

 • Искане за финансиране попълва се от консултант в магазина/;

 • Всички копия трябва да са заверени с текст“ Вярно с оригинала“ и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества – и с печат на Клиента.

5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди:

Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска. Клиентите имат право на предсрочно погасяване без да дължат наказателна лихва.

В статията са иползвани „Общите условия за кредитиране на Ти Би Ай Банк“, които в общи линии са аналогични и за другите лизингови партньори.